อุตสาหกรรม 4.0! เอกชนชี้ลงทุนระบบอัตโนมัติคืนทุนภายใน 2 ปี

ภาคอุตสาหกรรมเอกชนได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากแรงงานคนมาเป็นระบบหุ่นยนต์และอัตโนมัติ ตามที่ภาครัฐได้ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต สามารถคืนทุนภายใน 2 ปี