ไม่มีหลักฐานยืนยัน “สูตร น้ำรักษาโลหิตจาง”

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ระบุ ภาวะโลหิตจาง เกิดได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งบางสาเหตุ-บางโรคไม่สามารถรักษาให้หายได้