ปฏิเสธ !! สำนักทรัพย์สินฯ ไม่ได้เรียกคืนพื้นที่ มรภ.สวนสุนันทา – สวนดุสิต

มีเสียงอืออึ้งไปทั่ว หลังจากมีข่าวสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ส่งหนังสือยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่สนามม้านางเลิ้ง เมื่อ 4 เมษายน 2561 ให้เวลาเคลียร์พื้นที่ 180 วัน และระบุด้วยว่า พื้นที่ต่อไปที่จะยกเลิกสัญญาเช่าคือ ที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.)สวนดุสิต พื้นที่ 37 ไร่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พื้นที่กว่า 121 ไร่ ซึ่งเคยเดิมเคยเป็นเขตพระราชฐานของพระราชวังดุสิต ในรัชกาลที่ 5 มาก่อน