“ม.รามฯ” ย้ำ”บัณฑิต” เผื่อเวลาเดินทางซ้อมใหญ่-รับปริญญา 12-16 มี.ค นี้

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ย้ำบัณฑิตที่จะฝึกซ้อม ( 12 -16 มี.ค.61 ) และรับปริญญาบัตร ( 19 – 23 มี.ค.61 ) เผื่อเวลาเดินทางล่วงหน้า เพื่อให้ทันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด เนื่องจากจะมีการปิดช่องทางเดินรถบริเวณถนนรามคำแหงเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้า