“สุวพันธุ์” กำชับ ผอ.สำนักพุทธฯ ใช้งบปี 2561 อย่างรัดกุม ส่วนคดีเงินทอนล็อต 4 ยังรอตำรวจตรวจสอบ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับทราบผลการดำเนินงานคดีเงินทอนวัดระยะ 1-3 จาก ผอ.สำนักพุทธฯ พร้อมกำชับใช้งบประมาณปี 2561 อย่างรัดกุม ส่วนคดีเงินทอนวัดล็อต 4 ตำรวจดำเนินการสอบสวนอยู่