แก๊งอยากเลือกตั้งยื่นตะเพิด คสช. 3 ข้อ 22 พ.ค.บุกทำเนียบ

กลุ่มคนอยากเลือกตั้งประมาณ 300 คน จัดการชุมนุม ที่ลานปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อเรียกร้องให้ คสช. ยุติบทบาทและจัดการเลือกตั้งภายในปี 2561