ศาลล้มละลายกลาง ปลด “ม.จ.จุลเจิม ยุคล” จากลูกหนี้ล้มละลาย

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องปลด ม.จ.จุลเจิม ยุคล จากลูกหนี้ล้มละลาย หลังครบกำหนด 3 ปี