ร้อง! สอบธรรมาภิบาล “อิตาเลี่ยนไทย” ตัดต้นไม้หน้า ม.เกษตรฯ

เครือข่ายภาคประชาชน เข้าร้อง กลต.ตรวจสอบธรรมาภิบาล บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ตัดต้นไม้ริมทางหน้า ม.เกษตรฯ ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว