สวนนงนุชปรับปรุงภูมิทัศน์สถานทูต กระชับสัมพันธ์ ไทย- ลาว

สวนนงนุชพัทยา นำพันธุ์ไม้ 35 สายพันธุ์ เข้าปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ระหว่าง 2 ประเทศ