รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเตรียมเสนอชื่อปลัดคนใหม่หลังสงกรานต์

รัฐมนตรีว่าการระทรวงการคลัง ยังอุบชื่อเสนอปลัดกระทรวงการคลังคนใหม่ รอเสนอที่ประชุม คณะรัฐมนตรีหลังสงกรานต์ ยอมรับลือกันสนุก