เหมือนจะดี!! หอพักเชียงใหม่เก็บค่าน้ำ-ไฟตาม สคบ. แต่เก็บค่าส่วนกลาง-ค่าจดมิเตอร์ไฟแทน

หอพักใจกลางเมืองเชียงใหม่ ทำตามสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ.อย่างเคร่งครัด ด้วยการเก็บอัตราค่าน้ำ และค่าไฟตามอัตรา แต่กลับมีการเก็บค่าส่วนกลางแทน และไม่สามารถอธิบายที่มาให้กับผู้เช่าได้