รฟท.แจ้งปิดเส้นทางหาดใหญ่-สุไหงโกลก คลี่คลายรถไฟตกราง

การรถไฟฯ แจ้งปิดเส้นทางเดินรถสายใต้ ระหว่างหาดใหญ่ – สุไหงโกลก (ชั่วคราว) เนื่องจากขบวนรถพิเศษหินที่ 1552 ตกรางที่สถานีบางกล่ำ