จะขายอะไรกันทุกอย่าง!! “รสนา” ค้านร้านสะดวกซื้อ ขอพื้นที่ให้พ่อค้าแม่ขายมีที่ทำมาหากิน

กลายเป็นประเด็นถกเถียงนโยบายระดับชาติ ถึงรากหญ้า เมื่อร้านสะดวกซื้อ ลงมาเล่นกับตลาด เปิดขายร้านอาหารตามสั่ง ทำให้นักการเมือง “อลงกรณ์ พลบุตร” ต้องเตือนสติให้เห็นใจผู้ค้ารายเล็กรายน้อย ให้มีคุณธรรม อย่าทำธุรกิจ “กินรวบ” คนเดียว แม้แต่พ่อค้าแม่ค้า หาบเร่แผงลอย ก็ขอให้มีที่ยืนทำมาค้าขายด้วย ขณะที่ผู้บริโภคมีทั้งเห็นด้วยและคัดค้าน เช่นเดียวกับนักวิชาการ ที่ชี้ว่า จะเป็นโอกาสคนค้าขายยกระดับคุณภาพ

ไม่หวั่นคสช.!! ผู้ค้าแผงลอย เดินหน้าไปทำเนียบฯ ร้องนายกฯ

เครือข่ายผู้ค้าแผงลอย ราว 300 คน ที่ต้องเลิกค้าขาย เนื่องจากการถูกจัดระเบียบฯ รวมตัวเดินเท้า จากหน้าอาคารองค์การสหประชาชาติ ไปยังทำเนียบรัฐบาล