โรคปอดบวม ภัยใกล้ตัวถึงตายแต่..ป้องกันได้!!

สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมา ทั้งแดดออก ฝนตก หลายคนอาจไม่ทันได้เตรียมตัว จึงทำให้ต้องเปียกฝนแล้วทนอยู่กับแดดร้อนๆต่อเนื่อง ซึ่งหนึ่งโรคภัยร้ายต้องระวังที่ตามมาคือ “โรคปอดบวม” และอาจจะส่งผลถึงชีวิตก็เป็นได้