เตือนร้านค้า!! ขายเหล้า คุก 6 เดือน ปรับ 1หมื่นบาท

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ร้านค้าทุกแห่งต้องงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดทั้งหมด เริ่มตั้งแต่วันที่ 27ก.ค.61 ถึง 28ก.ค.61 (ห้ามขายตั้งแต่เวลาหลังเที่ยงคืนวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ถึงเที่ยงคืนวันที่ 28 กรกฎาคม 2561)

คณะกรรมการฯ เห็นชอบร่างการใช้เครื่องจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้านค้า

คณะกรรมการฯ เห็นชอบร่าง เรื่องกำหนดวิธีการหรือลักษณะห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยวิธีการใช้เครื่องจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณร้านค้า สะดวกซื้อ จะควบคุมการจำหน่าย ป้องกันเด็กและเยาวชนเข้าถึงได้โดยง่าย