เหลือเชื่อ! ขึ้นป้าย “ห้ามนกพิราบเข้าโกดัง” ได้ผลเกินคาด!

เจ้าของโกดังเก็บสินค้าขนาดใหญ่มีไอเดียที่สุดแปลก ติดป้ายห้ามนกพิราบเข้าโกดังโดยเด็ดขาด ติดเอาไว้ภายในโกดังเก็บสินค้าเพื่อไล่นกพิราบ ที่เข้าไปอาศัยอยู่ภายในโกดังเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้ผลเกินคาดจำนวนนกพิราบที่อาศัยอยู่ภายในโกดังลดลงไปเกือบหมด