กินให้น้อยลง!! องค์การอนามัยโลกยืนยัน “เนื้อสัตว์” เป็นสารก่อมะเร็ง

องค์การอนามัยโลก หรือ ไอเออาร์ซี มีการยืนยันว่า เนื้อสัตว์แปรรูป เช่น เบค่อน แฮม ไส้กรอก เป็นสารก่อมะเร็ง เช่นเดียวกับ บุหรี่ แร่ใยหิน เหล้า และสารหนู ส่วนเนื้อแดง คือ เนื้อวัว เนื้อแกะ และเนื้อหมู ก็มีสารก่อมะเร็งเช่นกัน