3 ทุ่มคืนนี้ น้ำจะล้นตลิ่งท่วมตัวเมืองเพชรบุรีบางแห่ง

อธิบดีกรมชลประทาน เผย คืนนี้เวลาประมาณ 21.00 น. บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี จะได้รับผลกระทบน้ำล้นตลิ่ง