2เดือนต้องคืบ! “ฉัตรชัย” ระบุตั้งคณะทำงานเขียนแผนใหม่ดูแลพม.

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ เปิดเผย ว่าได้ ตั้งอนุกรรมการเร่งขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ โดยกำหนดกรอบเวลาในการทำงานของคณะกรรมการฯประมาณ 2 เดือน