หนทางอนุรักษ์ทะเลไทยให้พ้นวิกฤตขยะพลาสติก

ประเด็นเรื่องขยะในทะเล กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่นอกจากทำลายสภาพแวดล้อม ยังรุนแรงถึงขั้นทำลายชีวิตด้วย การแก้ไขปัญหาเรื่องนี้และการอนุรักษ์ทะเลไทย ควรทำอย่างไรให้ยั่งยืน