มิวเซียมสยาม ชวนชมนิทรรศการถอดรหัสไทย

มิวเซียมสยามชวนแต่งชุดไทยมาชมนิทรรศการถอดรหัสไทย นิทรรศการที่บอกเล่าความเป็นไทย ผ่านห้องนิทรรศการถึง 14 ห้อง เปิดให้เข้าชมฟรี 3 วัน ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์