“บิ๊กอู๋” แจงดันไทยเข้าภาคีอนุสัญญา ฉ.188 การทำงานภาคการประมง

กรณีการผลักดันไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ฉบับที่ 188 ขณะนี้อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อหาจุดสมดุลที่เหมาะสมร่วมกัน เกิดความเท่าเทียม เคารพสิทธิมนุษยชน ป้องกันการกีดกันทางการค้า สอดคล้องหลักปฏิบัติสากล