“สายสืบ อย.น้อย” ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ไร้มาตรฐานผ่านโซเชียล

“สายสืบ อย.น้อย” ร่วมตรวจสอบแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์สุขภาพและโฆษณาที่ผิดกฎหมาย เพิ่มพลังเยาวชนทางโซเชียล