ฉาวได้อีก! กองทุนเสมาฯ ปี 48 พันร.ต.ต. พร้อมทั้ง วัดในกทม.โผล่รับเงิน

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันพุธ ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”