“นักวิชาการ” ชี้! โกงเงินคนจน เหตุจากระบบ-โครงสร้าง บกพร่อง

นักวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบุปัญหาทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ เกิดจากระบบและโครงสร้างที่รวมศูนย์อำนาจ จนเป็นช่องโหว่ให้ทุจริตคอรัปชั่น

ประณาม! “โกงเงินคนจน”องค์กรต่อต้านคอรัปชันแนะรัฐตรวจทุกโครงการของพม.

เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ประนามผู้กระทำผิดโกงเงินช่วยผู้ด้อยโอกาส แนะรัฐบาลตรวจสอบทุกโครงการของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมเร่งเอาผิดให้ถึงตัวการใหญ่