ฟังเภสัชกร!!! อธิบายเรื่องใช้ “ยาผิด” ยอดฮิตของคนไทย

ประสบการณ์ของเภสัชกร กับการให้คำแนะนำผู้ใช้ยา ผู้ป่วย มีโอกาสพบเจอกับเรื่องความเข้าใจในการใช้ยาผิดบ่อยครั้ง ทั้งยาแก้ปวด ยาเหน็บ และเจล ครั้งนี้มาฟังข้อเท็จจริงในความถูกต้องของข้อมูลกันว่า ..สิ่งที่เคยเข้าใจคลาดเคลื่อน มีอะไร?