เรียกเสียงฮา ! เด็กนักเรียนใส่กางเกงกลับด้านมาบอกครูว่าฉี่ไม่ได้

เด็กนักเรียนใส่กางเกงกลับด้าน มาบอกครูว่าฉี่ไม่ได้ พอรู้เหตุผลว่าทำไมใส่แบบนี้ เล่นเอาโซเชียลฮาฉี่แทบแตก