แม่ท้องสุดงง! หมอแจ้งลูกในครรภ์น้ำหนักน้อย ก่อนขายโปรตีนผงให้ไปบำรุง

คุณแม่โพสต์ถาม หมอแจ้งลูกในครรภ์น้ำหนักน้อย ก่อนขายโปรตีนผงให้ไปบำรุง อย่างนี้ปกติหรือไม่? ด้าน Drama addict เผย ไม่แนะนำให้ทานอาจส่งผลกระทบต่อเด็ก