รอดทหาร! “เตนล์” วง เอ็นซีที NCT ร่างกายไม่สมบูรณ์

นายชิตพล ลี้ชัยพรกุล หรือ เตนล์ วง เอ็นซีที NCT ร่างกายไม่สมบูรณ์จึงไม่ต้องเข้ารับการคัดเลือกทหาร