แก้ปัญหาระยะยาว! อบต.โคกสะอาด เตรียมสร้างเตาเผาขยะลดมลพิษ

นายกอบต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ แนะการแก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ต้องมีเตาเผาขยะปลอดมลพิษ วอนส่วนกลางเข้ามาดูแลด้านงบประมาณ