ชุ่มฉ่ำทั่วไทย Water Festival 2018 เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย ครั้งที่ 4

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันจันทร์ ที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”