ปลูกข้าวลืมผัวออแกนิค แปรอักษรตามรายพ่อ

ชาวนาที่จังหวัดพะเยา ปลูกข้าวลืมผัวปลอดสารพิษ จนได้รับรางวัล ออร์แกนิคไทยแลนด์ 2561 นอกจากนี้ยังเนรมิตรแปลงนาข้าว ปลูกข้าวแปรอักษร “ตามรอยพ่อ” อย่างสวยงาม