“ออมสิน” ชวนร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพ “ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่”

ธนาคารออมสิน เปิดโอกาสให้ผู้มีใจรักในงานศิลปะแสดงได้ฝีไม้ลายมือ ร่วมประกวดวาดภาพ เทิดพระเกียรติและเชิดชูพระเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9