เกาหลีใต้ปิดลำโพงโจมตีเกาหลีเหนือที่ชายแดนแล้ว

เกาหลีใต้สั่งระงับการออกอากาศกระจายเสียงโฆษณาชวนเชื่อเพื่อโจมตีเกาหลีเหนือบริเวณชายแดนแล้ว เพื่อลดความตึงเครียดทางการทหาร และสร้างบรรยากาศแห่งการเจรจาสันติภาพ ก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำสองเกาหลีจะเริ่มขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 เมษายนนี้