“แมงพลัดรสปาปิก้า” สร้างรายได้ให้ชาวสุราษฎร์ฯ นับแสน

แมงพลัด แมลงพื้นถิ่น ที่ จ.สุราษฎร์ธานี สามารถสร้างรายได้ให้ชาวสุราษฎร์ได้นับแสนบาท! ด้วยการนำไปแปรรูปเป็น เมนูใหม่ “แมงพลัดรสปาปิก้า”