ชาวบ้านหวั่นเมนู “แมงมุมทอดกรอบ” หายไปจากกัมพูชา

ประเทศกัมพูชา มีเมนูที่เรียกว่า แมงมุมทารันทูล่าทอดกรอบ ชาวกัมพูชามักออกล่าแมงมุนในป่าเพื่อนำมาย่างหรือทอด แต่ปัจจุบันเริ่มหาแมงมุมเหล่านี้ยากมากขึ้น เพราะการตัดไม้ทำลายป่า ส่งผลให้จำนวนแมงมุมลดลง