แมคโดนัลด์ เมินการรณรงค์เรียกร้องให้ยกเลิกการใช้หลอดพลาสติก

แมคโดนัลด์ปฏิเสธข้อเสนอของกลุ่มนักเคลื่อนไหวที่ให้รายงานเรื่องการใช้หลอดพลาสติก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ให้ทางบริษัทยกเลิกการใช้หลอดพลาสติก