เกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้ ใช้เวลาเดียวกันแล้ว

เกาหลีเหนือปรับเวลาให้เร็วขึ้น ให้เท่ากับเวลาของเกาหลีใต้ เพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างสองชาติเกาหลี