ปี 2506 ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จฯเยือนจีนเป็นครั้งแรกและเป็นเพียงครั้งเดียว นั่นคือ“เกาะไต้หวัน”ในปัจจุบัน

13 ต.ค. 2560 เวลา 9:57 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีบทบาทสำคัญในด้านการต่างประเทศ พระองค์เสด็จฯเยือนมิตรประเทศอย่างเป็นทางการระหว่างปี พ.ศ. 2502-2510 รวม 27 ประเทศ เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีที่แน่นแฟ้นเพื่อเป็นพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้มั่นคงมาถึงปัจจุบัน (ชมคลิปตอนท้าย)

ปี 2506 ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จฯเยือนจีนเป็นครั้งแรกและเป็นเพียงครั้งเดียว นั่นคือ“เกาะไต้หวัน”ในปัจจุบัน

ปี 2506 ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จฯเยือนจีนเป็นครั้งแรกและเป็นเพียงครั้งเดียว นั่นคือ“เกาะไต้หวัน”ในปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2506 พระองค์เสด็จฯเยือนผืนแผ่นดินจีนครั้งแรกและเพียงครั้งเดียวนั่นก็คือ เกาะไต้หวัน โดยพระองค์พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐจีนอย่างเป็นทางการ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐจีน ระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน พ.ศ. 2506 เพื่อเจริญสัมพันธไมตรี โดยมีจอมพลเจียง ไคเช็ค ประธานาธิบดีสาธารณรัฐจีน และนางซ่ง เหม่อยหลิง ภริยาถวายการต้อนรับ รัฐบาลจีนได้ถวายพระเกียรติแด่ทั้ง 2 พระองค์ในพิธีถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ ยิงปืนใหญ่สลุตถวายความเคารพ

ปี 2506 ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จฯเยือนจีนเป็นครั้งแรกและเป็นเพียงครั้งเดียว นั่นคือ“เกาะไต้หวัน”ในปัจจุบัน

ปี 2506 ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จฯเยือนจีนเป็นครั้งแรกและเป็นเพียงครั้งเดียว นั่นคือ“เกาะไต้หวัน”ในปัจจุบัน

พระองค์ทรงทอดพระเนตรและศึกษาระบบการทำเกษตร การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร การบริหารจัดการน้ำ การชลประทาน และเสด็จฯเยี่ยมชมเขื่อนซีเหมินที่เมืองเถาหยวน ซึ่งไต้หวันได้ชื่อว่ามีระบบการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำและบริหารจัดการน้ำที่ได้ประสิทธิภาพสูงมาก ทำให้การเกษตรของไต้หวันก้าวหน้า พระองค์ทรงนำข้อมูลต่างๆมาประกอบการพิจารณาเพื่อพัฒนาด้านการเกษตรของไทย ซึ่งในสมัยนั้นยังล้าหลังอยู่ และได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานของไต้หวันมาสนับสนุนด้านวิชาการเกษตรแก่มูลนิธิโครงการหลวง และจัดให้มีการประชุมหารือกันทุกปี

ปี 2506 ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จฯเยือนจีนเป็นครั้งแรกและเป็นเพียงครั้งเดียว นั่นคือ“เกาะไต้หวัน”ในปัจจุบัน

ปี 2506 ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จฯเยือนจีนเป็นครั้งแรกและเป็นเพียงครั้งเดียว นั่นคือ“เกาะไต้หวัน”ในปัจจุบัน

ในปีพ.ศ. 2543 โครงการเขื่อนซานเซียะในมณฑลเสฉวนของจีนสร้างเสร็จสมบูรณ์ และเป็นโครงการที่อยู่ในความสนพระราชหฤทัยของพระองค์ รัฐบาลจีนได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯทอดพระเนตรและได้แจ้งกับทางการไทยว่า หากพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์จะเสด็จฯเยือนจีนเมื่อใด รัฐบาลจีนยินดีอย่างยิ่งและพร้อมถวายการต้อนรับเสมอ ไม่ว่าจะเป็นจีนบนผืนแผ่นดินใหญ่หรือเกาะไต้หวันก็ตาม

ปี 2506 ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จฯเยือนจีนเป็นครั้งแรกและเป็นเพียงครั้งเดียว นั่นคือ“เกาะไต้หวัน”ในปัจจุบัน

ชมรายงานพิเศษ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จฯเยือนผืนแผ่นดินจีนครั้งแรกและเพียงครั้งเดียว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด