ธรรมะ How To… “ยามใดใจเหมือนสูญสิ้น ขอเพียงแค่ได้ยินธรรมะก็สุขใจ”

ธรรมะ How To…

"สวดมนต์เป็นยาทา
วิปัสสนาเป็นยากิน
ยามใดใจเหมือนสูญสิ้น 
ขอเพียงแค่ได้ยินธรรมะ 
ก็สุขใจ"

ราช รามัญ
นักเขียน Best Seller

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

60-01-20-Dhumma-How-to-EP133