Breaking ข่าว

คนไทย 2.7 ล้านคน เข้าขั้น “หูตึง – หูดับ”

เทคโนโลยีทำให้คนใช้ชีวิตความเป็นอยู่สะดวกสบายขึ้น ขณะเดียวกัน ถ้าใช้ไม่เป็น ไม่ดีพอ มีผลกระทบต่อสุขภาพเช่นกัน โดยเฉพาะเรื่อง “เสียง”

แพทย์หญิงเสาวรส ภทรภักดิ์ ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทั่วโลกมีผู้มีปัญหาการได้ยิน 360 ล้านคน ซึ่งองค์การอนามัยโลกระบุว่า วัยรุ่นและวัยทำงานใช้ชีวิตเสี่ยงต่อภัยจากเสียงมากขึ้นถึง 1,000 ล้านคน ในเมืองไทย คนไทยมีปัญหาการได้ยินราว 2.7 ล้านคน ทั้งที่สามารถป้องกันหรือแก้ไขได้ ไม่เช่นนั้น ในปี 2568 คนไทยทุก 10 คนจะเจอปัญหาการได้ยิน 1 คน ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้สูญเสียการได้ยิน มาจากใช้ชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีเสียงดัง ทั้งที่ทำงาน สถานบันเทิง ร้านอาหาร งานคอนเสิร์ต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่ต้องเสียบหูฟัง เช่น โทรศัพท์มือถือ การเชี่อมต่อบลูทูธ

วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกัน ใส่ที่อุดหูกันเสียง ตั้งความดังเสียงในอุปกรณ์ต่างๆ ระดับปลอดภัย 60% ของความดังสูงสุด สามารถช่วยได้ยืดคุณภาพการฟังได้อีกยาวนาน