ข่าว

ปตท. ขอบคุณคนไทย รวมพลังช่วยซื้อข้าวจากชาวนาได้กว่า 3,000 ตัน

ปตท. ขอบคุณคนไทยรวมพลังช่วยซื้อข้าวจากชาวนาได้กว่า 3,000 ตัน
 
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ขอขอบคุณผู้บริโภคทุกท่านที่ร่วมอุดหนุนข้าวสารตาม โครงการรวมพลังซื้อข้าวจากชาวนา ที่ ปตท. ได้จัดขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 จนถึง 31 มกราคม ที่ผ่านมา รวมทั้งขอขอบคุณเครือข่ายพลังร่วมเจ้าของสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศที่ช่วยเป็นช่องทางให้ชาวนานำข้าวสารมาจำหน่าย และช่วยให้เกษตรกรและประชาชนสามารถซื้อขายข้าวสารกันได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

โดยตลอดทั้งโครงการสามารถช่วยชาวนาขายข้าวได้รวมทั้งสิ้น 3,076.2 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 108 ล้านบาท

ทั้งนี้ ปตท. ได้เปิดพื้นที่ให้ชาวนานำข้าวมาจำหน่ายตรงแก่ผู้บริโภคโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาจากกรณีที่ราคาข้าวตกต่ำ ผ่านทางช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สถานีบริการน้ำมัน ปตท.  ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศรวม 831 แห่ง โดยแบ่งเป็นส่วนภูมิภาค ที่ช่วยชาวนาขายข้าวได้จำนวน 2,563.77 ตัน และในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 111.9 ตัน รวมทั้งยังได้ประสานงานเครือข่ายเกษตรกรให้นำข้าวสารมาขายที่ อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ และอาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ถ.วิภาวดี ซึ่งช่วยชาวนาขายข้าวได้ 81.35 ตัน

นอกจากนี้ ปตท. และบริษัทในกลุ่มยังได้รับซื้อข้าวจากชาวนาเพื่อนำไปมอบเป็นของขวัญปีใหม่ จำนวน 219.18 ตัน อีกทั้งยังได้นำไปมอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้จำนวน 104.8 ตัน รวมกับที่ให้สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อนำไปบรรจุถุงยังชีพ รวมเป็นปริมาณข้าวที่จำหน่ายผ่านโครงการทั้งสิ้น 3,076.2 ตัน หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 108 ล้านบาท

“นอกจากนี้ในอนาคต ปตท. ยังมีแผนที่จะเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านสามารถนำผลิตผลทางการเกษตรในแต่ละพื้นที่ตามฤดูกาลเข้ามาจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมันของ ปตท. ในแต่ละพื้นที่ เป็นการต่อยอดการดูแลพี่น้องเกษตรกรจากแนวทางของโครงการรวมพลังซื้อข้าวจากชาวนาต่อไปอีกด้วย” คุณเทวินทร์กล่าวเพิ่มเติม