ข่าวภาคเหนือ

สมาคมนิสิตเก่า ม.เกษตรฯ ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รื้อถอนบ้านพักตุลาการเร่งฟื้นฟูสภาพป่า

สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคเหนือ ออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้มีการรื้อถอนโครงการบ้านพักตุลาการ ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ บนพื้นที่เชิงดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการช่วยลดภาพอัปลักษณ์ของดอยสุเทพ พร้อมฟื้นฟูคืนสภาพป่าธรรมชาติดังเดิม

สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคเหนือ ได้ออกแถลงการณ์ เรื่องการสร้างสำนักงานและบ้านพักตุลาการ ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ บนพื้นที่เชิงดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมอง ว่าโครงการดังกล่าวถูกก่อสร้างขึ้นด้วยความไม่เหมาะสมหลายมิติ อาทิ

มิติทางด้านสิ่งแวดล้อม โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ ซึ่งโดยธรรมชาติจะผลัดใบ ในฤดูแล้งและกลับมามีใบเขียวในฤดูฝน อันเป็นธรรมชาติของป่าประเภทนี้ แม้ว่านิยามทางกฎหมายไม่ได้ระบุว่า เป็นพื้นที่ป่าไม้ก็ตาม หากแต่โครงการดังกล่าวได้ทำลายและเปลี่ยนแปลงสภาพป่าธรรมชาติโดยสิ้นเชิง ทำให้เกิด ความสูญเสียทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้ง พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ก่อให้เกิดการชะล้างพังทลายของ ดิน มีการเปลี่ยนหรือกีดขวางทางน้ำตามธรรมชาติ จึงมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากในช่วงฤดูฝน และยังมี ความเสี่ยงจากปัญหาไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งปัญหาอื่นๆ ที่จะเป็นผลกระทบต่อเนื่องกันมา

มิติทางด้านวิศวกรรม เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นเนินเขาที่เป็นดินและมีความลาดชันสูง การก่อสร้างโครงการ ดังกล่าว นับว่ามีความเสี่ยงสูงมากจากดินถล่มเมื่อมีฝนตกหนักหรือมีความเสี่ยงจากการทรุดตัวของพื้นที่จากน้ำ ที่ไหลหลากลงมาตามความลาดชันของพื้นที่

มิติทางเศรษฐศาสตร์ โครงการดังกล่าวใช้งบประมาณแผ่นดินไปแล้วเป็นจำนวนมาก และจะต้องมีงบประมาณ ตามมาอีกมากจากค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ ที่จะตามมา เช่น การป้องกันไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน น้ำป่าไหลหลากหรือดินถล่มในช่วงฤดูฝน และความต้องการน้ำ ไฟฟ้าที่ เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูแล้ง ปัญหาเหล่านี้จะเกิดขึ้นตลอดไป ค่าใช้จ่ายจึงสะสมไปตลอดอายุการใช้งานซึ่งงบประมาณ ที่จะนำมาใช้ในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทั้งหลาย ก็มาจากภาษีของประชาชนทั้งสิ้น

มิติทางสังคมเนื่องจากดอยสุเทพเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงใหม่ แต่ขณะนี้เป็นที่ แน่ชัดว่า ประชาชนชาวเชียงใหม่ที่รับทราบเรื่องนี้ต่างมีความรู้สึกเหมือนกำลังถูกย่ำยีจิตใจ เพราะตราบใดที่ โครงการดังกล่าวยังปรากฏอยู่ ภาพการรุกล้ำดอยสุเทพอย่างชัดเจนจะไม่มีทางลบหายไปได้ ไม่ว่าทางโครงการฯ จะพยายามปลูกต้นไม้อย่างไรก็คงทำได้ไม่มาก ไม่สามารถทำให้ป่ากลับมาเป็นแบบเดิมได้ ยิ่งไปกว่านั้น ยัง ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ในทางลบขึ้นแก่ศาลยุติธรรมอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นในจิตใจประชาชนมาก่อน และภาพลักษณ์ในทางลบนี้จะคงอยู่ตลอดไป

ดังนั้นทางสมาคมฯ จึงเห็นเสนอให้มีการรื้อถอนโครงการในส่วนบ้านพักตุลาการและฟื้นฟูให้คืนสภาพป่าธรรมชาติดังเดิม ส่วนสำนักงานศาลอุทธรณ์ที่ตั้งอยู่ตอนล่างนั้น เห็นควรให้อยู่ในดุลยพินิจ ของสำนักงานศาลยุติธรรมพิจารณาตามสมควร เพื่อจะได้เป็นการช่วยลดภาพอัปลักษณ์ของดอยสุเทพ , ไม่กลายเป็นพื้นที่นำร่องหรือต้นแบบในการบุกรุกป่าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ไม่ถูกต้องในด้านการอนุรักษณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และด้านเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้นในอีกหลายพื้นที่ของประเทศ , ไม่เสี่ยงต่อน้ำป่าหรือดินถล่มในฤดูฝนและไฟป่าในฤดูแล้ง เพราะพื้นที่นี้ไม่เหมาะใช้เป็นที่อยู่อาศัย เนื่องจากมีความลาดชันสูง

ไม่ต้องสูญเสียป่าไม้เพิ่มอีกจากการทำแนวกันไฟโดยรอบ , ไม่ต้องเสี่ยงค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัตที่จะเกิดตามมา ซึ่งหากไม่รื้อถอน ย่อมไม่สามารถฟื้นฟูป่าไม้ดังเดิม และหาไม่รื้อถอนโดยเร็วจะช่วยเรียกศรัทธาและภาพลักษณ์ด้านจิตนิเวสของศาลอุทธรณ์ภาค 5 ให้กลับคืนมาได้อย่างดียิ่ง