คนไทยค้านเพิ่มโทษไม่มีไม่พกใบขับขี่ หวั่นเป็นช่องทางรับสินบนเจ้าหน้าที่ [คลิป]

02 ก.ย. 2561 เวลา 8:41 น.

นิด้าโพลสำรวจความเห็นของประชาชน คนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยเพิ่มโทษ ไม่มี-ไม่พก "ใบขับขี่" กลัวว่าจะเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตและรับสินบนมากขึ้น

นิด้าโพลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การแก้กฎหมาย – เพิ่มโทษใบขับขี่” พบว่า ประชาชนร้อยละ 71.54 ไม่เห็นด้วย ที่กรมการขนส่งทางบกจะแก้กฎหมาย “การเพิ่มโทษกรณีไม่มีใบขับขี่/ใบขับขี่หมดอายุ ส่วนร้อยละ 28.30 เห็นด้วย ร้อยละ 0.16 ไม่ระบุและไม่แน่ใจ ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับ “การเพิ่มโทษกรณีไม่พกใบขับขี่” พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.47 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 32.05 ระบุว่า เห็นด้วย และร้อยละ 0.48 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

โดยผู้ที่ระบุว่า ไม่เห็นด้วย กับการแก้กฏหมาย “การเพิ่มโทษไม่มี/ไม่พกใบขับขี่ - หมดอายุ” ให้เหตุผลว่า บทลงโทษมีความรุนแรงเกินไป ค่าปรับสูงเกินไปไม่เหมาะสมกับฐานความผิด ควรพิจารณาเป็นรายกรณี ขณะที่บางส่วนระบุว่า เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุและไม่สามารถช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ ส่วนผู้ที่ระบุว่า เห็นด้วย ให้เหตุผลว่า จะได้มีระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนน เกิดความเกรงกลัวและเคารพกฎจราจรมากขึ้น ขณะที่บางส่วนระบุว่า สามารถช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้

นิด้าโพลได้ทำการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง 1251 ตัวอย่าง จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ  ระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด