ทั่วไทย

ชง ร่างพรบ.คู่ชีวิตเข้าครม.-เปิดเว็บไซต์รับฟังความเห็น

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดเว็บไซต์รับฟังความเห็นร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต พร้อมเปิดเวทีรับฟังทั่วภูมิภาค ก่อนเสนอเข้าครม. ภายใน พ.ย.นี้ ย้ำให้สิทธิอยู่ร่วม-จัดการมรดก แต่สถานภาพยังไม่ใช่ “คู่สมรส”

นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ระบุความคืบหน้าการยกร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต เพื่อจดทะเบียนให้กับกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ ว่า ขณะนี้กรมฯ ได้เปิดเว็บไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยประชาชนทั่วไปสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ได้ทางระบบออนไลน์ และในวันที่ 12-16 พ.ย.นี้ จะเปิดเวทีวิพากษ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ

โดยกรุงเทพมหานครจะเปิดเวทีที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ในวันที่ 12 พ.ย. นี้ ส่วนต่างจังหวัดเปิดเวทีรับฟังความเห็นที่ จ.เชียงใหม่ จ.พระนครศรีอยุธยา และในพื้นที่ภาคใต้ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ก่อนจะสรุปเนื้อหาเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือน พ.ย.นี้

สำหรับเนื้อหาร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิตฉบับล่าสุด จะมีทั้งสิ้น 70 มาตรา ซึ่งกระทรวงยุติธรรมร่วมกับภาคประชาสังคมเแก้ไขปรับปรุง โดยสาระสำคัญของร่างฯยังเน้น การแก้ปัญหาให้กลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศที่ต้องการสร้างครอบครัว และใช้สิทธิในการอยู่ร่วมกันรวมถึงทรัพย์สินที่ทั้ง 2 ฝ่ายสร้างมาด้วยกันหลังจากใช้ชีวิตคู่ การจัดการมรดกหากฝ่ายฝ่ายใดเสียชีวิต ส่วนใหญ่แก้ประเด็นที่ยังไม่ได้รับได้สิทธิที่ควรจะเป็น

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ทั้งนี้ สำหรับการจดทะเบียนคู่ชีวิตยังคงใช้ คำว่าคู่ชีวิตเหมือนเดิม เนื่องจากสถานภาพยังไม่ใช่คู่สมรส แต่จากการรับฟังความคิดเห็นของนักวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่ยืนยันร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิตฉบับล่าสุดให้สิทธิกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศถึง 90%