ผู้พิการฯ ยื่นฟ้อง รฟม. กว่า 17 ล้านบาท เหตุระบบไม่อำนวยความสะดวก [คลิป]

ผู้พิการทุกประเภท กว่า 500 คน เดินทางไปยังศาลปกครองเพื่อยื่นฟ้อง รฟม. กรณีขนส่งมวลชนที่ผู้พิการไม่สามารถใช้งานได้อย่างเท่าเทียม

สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ได้รวมตัวกันกว่า 500 คน ชุมนุมรำลึก23 ปี ของการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิด้านการขนส่งมวลชน พร้อมยื่นฟ้องการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ต่อศาลปกครอง กรณีไม่อำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วง พร้อมค่าเสียหายรวม 17 ล้านบาท และให้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกตามที่กฎหมายกำหนด ทั้ง 16 สถานี

นายธีรยุทธ สุคนธวิท ประธานภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ กล่าวว่า การเปิดเดินรถไฟฟ้าสายสีม่วงของ รฟม. จำนวน 16 สถานี พบว่า มีปัญหาอุปสรรคทั้ง 16 สถานี เช่น ติดตั้งลิฟท์ไม่ครบถ้วน ขณะเดียวกัน สภาพแวดล้อมของอาคารสถานีขนส่ง หรืออาคารจอดรถ ก็ไม่มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ ทางสภาคนพิการ ได้พยายามที่จะขอเข้าไปมีส่วนร่วม ดูการออกแบบ และติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างว่า ได้มีการวางแผนให้กับคนพิการหรือไม่ แต่ทาง รฟม. ก็ไม่ให้ความร่วมมือ มีเพียงการประชุมร่วมในหลักการ แต่ไม่ได้ทำงานร่วมกันในรายละเอียด จึงได้ตัดสินใจยื่นฟ้อง รฟม. ต่อศาลปกครองกลาง