ห้ามบินโดรน! ทุกชนิด พื้นที่จัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"

02 ธ.ค. 2561 เวลา 3:23 น.

ประกาศ ห้ามบิน “โดรน” ทุกชนิดระหว่างการจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า เส้นทางปั่น Bike อุ่นไอรัก เขตพื้นที่โดยรอบรัศมี 19 กิโลเมตร วันที่ 2 และช่วงระหว่างวันที่ 9 ธ.ค.61 ถึง 19 ม.ค. 62 ฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ "ทำลาย" อากาศยานฯ

ขอความร่วมมือเน้นการแจ้งข่าวสารประชาชนทราบ ในประเด็นต่อไปนี้

(1)ในช่วงที่ปิดการจราจร หากประชาชนมีความจำเร่งด่วนขอความช่วยเหลือ ท่านสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือในช่องทางต่อไปนี้

1.1.ติดต่อตำรวจที่ประจำตามจุด

1.2. แจ้งสายด่วน 191 /199/1669

(2) ห้ามบินโดรน ในวันที่ 2 และช่วงระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึง 19 มกราคม 2562 หากฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ "ทำลาย" อากาศยานฯ

3 ข้อห้ามขึ้นบินโดรน มีดังนี้

1. ห้ามบินโดรนในพื้นที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

2. ห้ามบินในบริเวณเส้นทางปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก

3. ห้ามในเขตพื้นที่โดยรอบรัศมี 19 กิโลเมตร เพื่อความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จัดกิจกรรม

ยกเว้น Drone ของคณะกรรมการอำนวยการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"

ประกาศ ห้ามบิน “โดรน” ทุกชนิดระหว่างการจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า เส้นทางปั่น Bike อุ่นไอรัก เขตพื้นที่โดยรอบรัศมี 19 กิโลเมตร วันที่ 2 และช่วงระหว่างวันที่ 9 ธ.ค.61 ถึง 19 ม.ค. 62 ฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์