“ต่อเติมฝัน ปันความรู้” กิจกรรม "สปริงอาสา" ปีที่ 6

15 ธ.ค. 2561 เวลา 8:37 น.

หลังจากที่สถานีโทรทัศน์ สปริงนิวส์ ได้ทำกิจกรรมดี ๆ ที่ส่งเสริมโอกาสด้านการศึกษา ร่วมอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน เด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกล กับโครงการ “ต่อเติมฝัน ปันความรู้” และ โครงการ “ต้นไม้งาม คนงดงาม”

ภาพรวมกิจกรรม "สปริงอาสา" ปีที่ 6

การทำงานเพื่อสังคม ของ สถานีโทรทัศน์ สปริงนิวส์ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2546 ในการสร้างอาคารเรียน ที่จังหวัดตาก และ เชียงใหม่ รวมทั้งการแจกเครื่องห่มเสื้อกันหนาวเพื่อบรรเทาการช่วยเหลือ ชาวบ้าน ในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร และได้มีโอกาส พบปะกับชาวบ้านในพื้นที่ราบ ช่วยยกคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยปีนี้ กิจกรรมจิตอาสาในปีนี้ยังคงขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง โดยลงพื้นที่ต่อเติมฝัน และความรู้ ให้โรงเรียนบ้านแม่ภู

โดยมี เครื่องห่มเสื้อกันหนาวนำไปแจก พร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อตรวจสุขภาพและช่วยเหลือรักษาช่วยบ้าน และในปีนี้มีความพิเศษกว่า ทุกปี เนื่องจากสถานีโทรทัศน์ สปริงนิวส์ ได้ขยายโครงการดีๆ เข้ามา เพื่อให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์มากขึ้น กับกิจกรรม ต้นไม้งามคนงดงาม

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิ กำลังใจ และ อื่นๆ ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยคนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยื่น ช่วยกันฟื้นฟูสภาพป่าและแหล่งต้นน้ำ ปลูกจิตสำนึกคนในชุมชน ให้รักษา ห่วงธรรมชาติ และได้หยิบนำพืชธรรมชาติ พืชบุก ที่สร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติ และเกิดประโยชน์เนื่องจากบุก มีลักษณะคุณสมบัติพิเศษเป็นไม้ล้มลุก ที่เกิดได้เองตามธรรมชาติ และก็ต่อยอดปลูกเก็บเกี่ยวผลผลิต และสร้างมูลค่าทางการค้า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด