ปรากฎการณ์แปลกประหลาด โคลนผุดหลายจุด [คลิป]

2 ก.พ. 2019 เวลา 2:24 น.

ชาวนา บ้านโคกกระเบื้อง ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลี่ยม จังหวัดนครราชสีมา พบปรากฎการณ์โคลนผุดเป็นวงกว้างจนเข้าทำนาไม่ได้

ชาวนาบ้านโคกกระเบื้อง พบปรากฎการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นกลางทุ่งนา โดยมีดินที่ผุดขึ้นมาเป็นเนินสูงตรงกลางมีรอยแตกของดินแล้วโคลนเหลวๆ ผุดขึ้นเหมือนเป็นลาวาค่อย ๆ ไหลลงตามพื้นราบโดยรอบ เมื่อเข้าไปกดดินที่นูนสูงขึ้นมานั้น ปรากฏว่าดินกระเพื่อมเหมือนคลื่นในน้ำ

จากการทดลองนำไม้ไผ่ขนาดยาวหลายเมตรใส่ลงไปในหลุม ปรากฏว่าไม้ไผ่ยังไม่ชนกับก้นหลุมแสดงว่าหลุมดังกล่าวมีความลึกมาก ซึ่งจากการตรวจสอบโดยรอบพบว่า พื้นผิวบริเวณดังกล่าวมีดินผุดเกิดขึ้นอีกเป็นจำนวนหลายจุด ซึ่งก็ได้แต่ปิดล้อมพื้นที่ป้องกันเด็กและสัตว์เลี้ยงเข้ามา เพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้

เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 2 จังหวัดขอนแก่น จะลงพื้นที่เข้าตรวจสอบ และเก็บตัวอย่างโคลนผุดไปทำการตรวจสอบเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดโคลนผุดอย่างละเอียด

เครดิต : สุเทพ เสงี่ยมศักดิ์