ส่งทีมเยียวยา!! สธ.ดูแลจิตใจ “ชาวมอร์แกน”

9 ก.พ. 2019 เวลา 4:50 น.

กระทรวงสาธารณสุข ส่งทีมสุขภาพจิต ดูแลเยียวยาจิตใจชาวมอร์แกนประสบอัคคีภัยที่หมู่เกาะสุรินทร์ ต่อเนื่อง 2 – 4 เดือน ให้ตั้งโรงพยาบาลสนามให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวที่หมู่เกาะสุรินทร์

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข เผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุขเหตุการณ์เพลิงไหม้หมู่บ้านชาวมอร์แกน หมู่เกาะสุรินทร์ อ.คระบุรี จ.พังงา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) โดยส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ (Mini – MERT) ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ (MCATT) และหน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ลงพื้นที่ให้การดูแลทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขาภิบาลอาหาร การจัดการขยะ น้ำดื่มน้ำใช้ และวางระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อที่สำคัญ  หมุนเวียนไปดูแลอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มีผู้มารับบริการทั้งหมด 83 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ต้องได้รับการทำแผลต่อเนื่อง และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ยังไม่พบโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ทีมสุขภาพจิต ได้ออกเยี่ยมบ้านประเมินสภาพจิตใจผู้ประสบภัยทั้งหมด 237 คน โดยจะดูแลต่อเนื่อง 2 – 4 เดือน นอกจากนี้ ได้ตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว จัดทีมพยาบาลชุมชนเยี่ยมบ้านและทำฐานประชากรใหม่ ติดตามดูแลสุขภาพกลุ่มต่าง ๆ เช่น เด็กที่รับวัคซีน แม่หลังคลอด และผู้ที่ต้องทำแผลต่อเนื่อง จัดเรือพยาบาล 3 ลำพร้อมส่งผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง